„Építsünk együtt a biztos alapokra" – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban pályázat összefoglaló

„Építsünk együtt a biztos alapokra” – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban     

 

 

EFOP – 1.4.2-16-2016-00007

 

Végéhez ért az „Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt.

„Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16-2016-00007 sz. projekt 2016. augusztus 31-én került benyújtásra. Benyújtásával a TÁMOP-5.2.3. számú elődprojekt elért eredményeit kamatoztatva, tovább folytatva járul hozzá a Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek Vásárosnaményi Járás szintjén történő érvényesítéséhez, megvalósításához, mégpedig azáltal, hogy a hátrányos helyzetű, szegénységben élő vagy szegénységgel veszélyeztetett Járási lakosság számára szolgáltatásszervezéssel, kapacitásbővítéssel, fejlődést segítő programok megvalósításával lehetőséget ad a társadalmi és szociális felzárkózásra.

A projekt megvalósítására nem jött létre konzorcium, tekintettel arra, hogy a Társulás összetételéből adódóan önmagában is egyfajta konzorciumnak tekinthető. A projekt megvalósításának helyszíne: Vásárosnamény Járás közigazgatási területe

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a járás 28 településének önkormányzatával közösen valósította meg a projektet, melynek során együttműködést alakítottunk ki az oktatási /nevelési intézményekkel, helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal, valamint járást meghatározó szakemberekkel.

A pályázat kifejezetten a gyermekekre fókuszált, közvetetten a szülőkre; arra, hogy a hátrányokat hogyan lehetne mérsékelni.

Az egyik legfontosabb tényező ehhez a tanulás, tudás értékként való megjelenése és fenntartása, valamint a többségi társadalom által elfogadott normák betartása, belsővé válása, és az, hogy a felnövekvő generáció szemlélete pozitív irányba változzon. Csökkenjen az iskolaelhagyók száma, a leányanyák korai gyermekvállalása, olyan készség- és képességfejlesztésekben részesüljenek minél korábban a gyermekek, melyek az iskolaérettséget, illetve a sikeres iskolakezdést alapozzák meg. A fiatalok reális életcélokat tűzzenek ki maguk elé, melyben kiemelt szerepet tölt be a hasznos munkavégzés.

A projekt elsődleges célcsoportja a járás 28 településén élő valamennyi 0-25 év közötti gyermek, fiatal és azok családjai. A legfőbb cél a gyermekszegénység csökkentése, újra termelődésének megelőzése, a járásban élő gyermekek, gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése, az egészségtudatosság erősítése, a szegregáció és a mélyszegénység szélsőséges formáinak enyhítésére a szabadidő hasznos eltöltésében való közreműködés és a továbbtanulási esélyek növelése. A program megvalósítása lehetőséget teremtett a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, a hiányzó szakemberek pótlásával, támogató jelenlétükkel a család–és gyermekjóléti szolgáltatások, a szociális ellátórendszer hiányosságainak kiküszöbölésére, biztosítva a szolgáltatások bővítését, erősítését, kiegészítését.

 

A közösségi, gyermek, és ifjúsági programokkal az iskolai szünetekben és hétvégén szervezett szabadidős és fejlesztő programok által preventív jellegű, építő, fejlesztő hatása révén elősegítette a társadalomba való beilleszkedést. Ilyenek voltak többek között a közösségépítő napok, kompetencia-klub, jóga-klub, tenisz-klub, Ön-SEGÍT-ők Női Klub, MODI klub, a Közösségi Szolgáltató Házban, Közösségi Szolgáltató Térben a Szülő-klubok, Baba-mama Klub, stb.

A mélyszegénységben élő és szociális hátrányokkal küzdő családok részére szociális szolgáltatások nyújtásával, speciális képesítésű szakemberek bevonásával a projekt a leghátrányosabb helyzetben élők felzárkóztatását segítette elő a projekt.

 

A projektben nyújtott tevékenységek, szolgáltatások:

 • Takarító képzés (20 fő részére)
 • Szupervízió (16 fő \ alk.)
 • Coaching (16 fő \ alk.)
 • Burnout: (16 fő \ alk.)
 • Pszichológiai tanácsadás,
 • Jogi tanácsadás,
 • Fejlesztő pedagógus alkalmazása
 • LongiKid vizsgáló
 • Gyerekesély Bizottság
 • Gyerekesély Iroda
 • Gyerekesély stratégia és Cselekvési terv évente történő felülvizsgálata
 • Életút-koordinátor
 • Innovációs alap
 • Krízisalap
 • „Legyen Jobb a Családoknak” Koordinációs Workshop
 • Szakmaközi megbeszélések
 • Családsegítő asszisztensek alkalmazása, családsegítés
 • Esetmegbeszélés jellegű megbeszélések
 • Kompetencia-Klub
 • Óvodapedagógiai tanácsadó
 • Tanácsadói szolgáltatáscsomag
 • „Legyen jobb a családoknak” mentor
 • Közösségépítő napok
 • Közösségi Szolgáltató Ház
 • Közösségi Szolgáltató Tér
 • Prevenciós előadások / Témanap-sorozat
 • Felelős párválasztás fórum
 • „Életvezetés” gyereknyelven
 • Közlekedjünk biztonságosan
 • Mentálhigiénés tevékenység
 • „Tisza-parti Évzáró”
 • Gyermeknap
 • Éljünk egészségesen! nap
 • Alkossunk együtt közösséget! gyermektábor
 • Családi napok
 • Pályaorientációs tanácsadás
 • Diákjogi képviselő
 • Állásbörze + Munkatapasztalat-szerző „Gyárlátogatások
 • Önkéntesség
 • Gyakornoki program
 • Közösségi szolgálat
 • Szakmai műhelyek
 • Járási esélyegyenlőségi program elkészítése
 • Szülőkre irányuló szolgáltatások

 

Projekt adatai:

A kedvezményezett neve:     Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Projekt azonosítószáma:      EFOP-1.4.2-16-2016-00007

A projekt címe:                     „Építsünk együtt a biztos alapokra” – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban

 

A projekt megvalósításának kezdete:         2017.09.01.

A projekt befejezési dátuma:                       2023.01.31.

A szerződött támogatás összege:               500 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):                    100 %