Pályázataink

III.    A Társulás folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatai:

 

1.    TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0010 „”Biztos Alapok Felsőfokon” - a vásárosnaményi kistérségben minden gyermek egyenlő eséllyel indul”

A TÁMOP-5.2.3.A-12/1. pályázati program alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése érdekében.
A pályázat alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése, a helyi szükségletekre épülő gyermek-és ifjúságpolitika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel és prioritásaival összhangban.
A Biztos Alapok program célja továbbá a lehető legjobb esély biztosítása a készségek, képességek kibontakozásához, a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek


2.    Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése( ÉAOP- 4.1.3/B-11)
ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0009 azonosító számú, „”Beregi Kisgyermekek Aprócska Világa” bölcsődeépítés a vásárosnaményi kistérségben”


A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó „B” komponens célja a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése, és új férőhelyek létesítése.


3.    ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0042 „”Gyermek mosoly”, avagy a gyermeki jólét megalapozása a vásárosnaményi kistérségben

-    TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
-    Alapvető cél
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
Kizárólag azok a pályázatok voltak támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett gyermekjóléti alapellátások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak.
-    Részcélok
Az „A” komponensek célja a Gyermekvédelmi tv-ben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.


4.    Az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0004 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése a Vásárosnaményi Kistérségben” elnevezésű projekt


A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - leghátrányosabb helyzetű kistérség - 2010. I. negyedévében nyújtotta be pályázatát a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Vásárosnaményi Kistérségben” címmel.
A pályázati támogatás forrása az Európai Unió támogatásával valósult meg.
-    A támogatás célja:
Korszerű és színvonalas helyi és regionális közösségi közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javítása, valamint több település együttműködésével, térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések ösztönzése.