Központi Háziorvosi Ügyelet

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában kezdte meg működését 2007. január 1-től a Központi Háziorvosi Ügyelet (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Erkel Ferenc u.1), mely a kistérség 21 települését látja el, hétköznap délután 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 24 órás ügyeleti renddel.

Jelenleg a Társulás 16 fő háziorvos, 8 fő szakápoló és 3+1 fő gépkocsivezető alkalmazásával biztosítja az ügyeleti feladat ellátását. Hétköznap 1 orvos és egy szakápoló, munkaszüneti-és ünnepnapokon 2 orvos és 1 szakápoló, illetve minden nap 1 fő gépkocsivezető látja el egy időben oly módon, hogy az ellátást igénylő által lakásra történő hívás esetén is mindig legyen az ügyeleti rendelőben szakorvos.

Az ellátás részletes szabályai:

·           A háziorvosi központi ügyelet a feladatellátásba bevont települések lakosságára terjed ki, ideértve az átmenetileg e területen tartózkodókat is. Az ügyeleti ellátás az érvényes TAJ-kártyával rendelkezők részére térítésmentes.

·         A Központi Orvosi Ügyeletet igénybe vevő illetékességi területek:

Aranyosapáti, Barabás, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény.

·           Az orvosi ellátás személyes megjelenés esetén Vásárosnamény, Erkel F. u. 1.sz. alatti rendelőben, illetve hívás esetén az ellátandó személy lakásán történik.

·           Több egy időben történt hívás esetén az ellátás sorrendjét elsődlegesen a sürgősségi szempontok, másodsorban a hívások ideje határozzák meg. Ennek megítélésében az ügyeletet ellátó orvos dönt.

 

Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos:

- A sürgősségi betegellátó rendszer részeként a Kórház fekvőbeteg ellátásán kívüli sürgősségi ellátást a Szolgáltató és az OMSZ együttműködve, a közös diszpécserszolgálatot együttműködtetve biztosítja központi ügyeleti formában.

A Központi Orvosi Ügyeletet az alábbi telefonszámon lehet hívni, melyet 2016. januárjától az Országos Mentőszolgálat diszpécsere vesz fel:


06-42-312-104