BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde

BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetestől  – 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az intézmény 2016.08.01-én nyitotta meg kapuit a gyermekek és szüleik előtt. Az ide járó gyerekek nem csak vásárosnaményiak, hanem főként a környező településekről is érkeznek.  A kisgyermeknevelők a mindennapok során törekednek mindkét csoportban, a nyugodt, kiegyensúlyozott hangulat megteremtésére, a gyermekközpontú nevelésre és gondozásra. A különféle gondozási tevékenységek során a kisgyermeknevelők már egészen kicsi korban elegendő időt és lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára az önálló próbálkozásokra (étkezés, tisztálkodás, öltözés).

A Bölcsőde minden napjai aktívan telnek, a kisgyermeknevelők a gyermekek fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelelő játékos foglalkozásokkal és programokkal készülnek, - mint irodalmi, zenei vagy környezeti, és kézműves - amelyek nem kötelezőek, kizárólag azok a gyermekek vesznek részt benne, akik szeretnének. Az ünnepek közeledtével hagyományteremtés és annak megtartása céljából, amelyek során a kisgyermeknevelők közösen készülődnek a gyerekekkel, olykor a családok bevonásával. Már hagyománnyá vált intézményünkben a közös családi karácsonyi ünnepség, ahol a gyermekek rövid műsorral és mézeskaláccsal készülnek a szeretet ünnepére.

A gyerekek és a mindennapok meghatározó, egyben alapszükséglete a játék, amely örömet szerez, miközben észrevétlenül fejleszti a gyermek kognitív, értelmi és érzelmi készségeit, új ismereteket ad számára. A szabadjáték során az unatkozó gyermekek részére személyre szabott, különféle játékot kínálnak fel motiválásként a kisgyermeknevelők, amellyel felkeltik érdeklődésüket egy új tárgy, illetve tevékenység iránt. A kisgyermeknevelők szem előtt tartva a szakmai programba is belefoglalt gondozási és nevelési elveket, minden esetben meleg és szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik és biztosítják a gyermek fejlődését, ezáltal érvényesítik gondozás, és a nevelés során az egyéni bánásmódot is. A kisgyermeknevelők közös célja, hogy egészséges, a világra nyitott, önálló és boldog gyermekekké váljanak a bölcsődés gyermekek.

 

Szakmai vezető: Tóthné Lakatos Anikó

 

Nyitva tartás:

 

Hétfő-Péntek: 07:00-17:30


Címe: 4800 Vásárosnamény, Alkotmány u. 10.

Telefon: 06-30-984-6949

Fenntartó: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás